Mozzart HELP

Uslovi korišćenja

Broj: 05/2021

Datum: 26.03.2021. godine

 

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 22/19 i 131/20), Pravilnikom o priređivanju kladioničkih igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 50/2019,) i Katalogom igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 89/20), direktor privrednog društva “Mozzart” d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske 17, Banja Luka, donosi:

 

 

PRAVILA KLAĐENJA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja (u daljem tekstu: klađenje) i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mjestu priređivanja klađenja, cijeni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obavještavanju učesnika o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promjene vremena održavanja sportskog događaja, odgovornosti priređivača, poslovnoj tajni, održavanju reda i ponašanju učesnika u kladionici, odnosno na uplatnom mjestu kladionice, zaposlenima, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

Član 2.

Klađenje iz člana 1. priređuje Društvo sa ograničenom odgovornošću „Mozzart“ Banja luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, Bulevar Srpske vojske 17, matični broj 11007872 (u daljem tekstu: priređivač).

Član 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja između učesnika u klađenju. Učesnik u klađenju može biti: priređivač, igrač i šalterski operater na uplatno – isplatnom mjestu. Ugovor po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja između učesnika u klađenju se smatra zaključenim kad igrač izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju i dobije od priređivača, odnosno šalterskog operatera na uplatno – isplatnom mjestu potvrdu da je uplata prihvaćena – tiket.

Ova pravila obavezuju priređivača i učesnike i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 4.

Priređivač za obaveze prema učesnicima u klađenju (igračima) odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Član 5.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj priređivač unaprijed određuje sportske događaje i kvote za klađenje, a igrač slobodnom voljom bira znakove kojima obilježava ishod ponuđenog sportskog događaja ili grupe događaja na pomoćnom tiketu – obrascu za učešće u igri (u daljem tekstu: tiket) koji je izdao priređivač.

Iznos mogućeg dobitka određen je visinom koeficijenta po kome je zaključena opklada i iznosom uloga.

Klađenje na događaj u toku (live bet) podrazumijeva klađenje u toku događaja, kao i za vrijeme pauza (poluvrijeme i slično). Za klađenja na događaj u toku važe ista pravila kao i za klađenje prije početka meča, osim ako ovim Pravilima nije naznačeno drugačije. Klađenje u toku pauze meča podrazumijeva klađenje u toku neke od pauza u meču (između dva poluvremena, između četvrtina i slično).

Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po kolima koja su vremenski ograničena. Pod pojmom „kola“ se podrazumijeva period od utorka u 8.00 časova do petka u 8.00 časova, kao i period od petka u 8.00 časova do utorka u 8.00 časova.

Pod pojmom „kladioničarskog dana“ podrazumijeva se period od 8.00 časova do 8.00 časova narednog dana.

Član 6.

Odredbe ovih pravila važe i primjenjuju se za sva klađenja koja je moguće organizovati u grupnim i individualnim sportskim disciplinama i u raznim drugim događajima koji po svojoj prirodi mogu biti predmet igara klađenja, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19).

Učesnik se na način određen ovim pravilima može kladiti na rezultate stvarnih sportskih i drugih događaja:

 • rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja;
 • određeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će dati prvi gol, koji će igrač/tim biti najbolji strijelac, u kom poluvremenu će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova, i sl.);
 • uspjeh plesnih, pjevačkih, muzičkih i sličnih takmičenja;
 • druge događaje koji imaju slučajan karakter odnosno nemaju unaprijed poznat ishod.

Nisu dopuštena klađenja koja su u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima i opštom moralnim načelima.

Član 7.

Događaje iz člana 6. ovih pravila, priređivač objavljuje u listi programa sportskih događaja u formi časopisa ili dnevnog dodatka koji će biti predmet klađenja za određeni period, odnosno kolo, zajedno sa početnim kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima za konkretno klađenje, kao i drugim podacima koji učesniku olakšavaju učešće u klađenju.

Podaci u listi programa sportskih događaja informativnog su karaktera i podložni su promjenama.

Član 8.

Kod klađenja se koriste sljedeći znaci, odnosno tipovi: “1”, “X”, “2” i dvoznaci “1 ili X”, “1 ili 2” i “X ili 2”.

Znak “1” označava pobjedu domaćeg tima, znak “X” označava neriješen rezultat, a znak “2” označava pobjedu gostujućeg tima. U slučaju da se meč koji je predmet klađenja odigrava na neutralnom terenu, znak „1“ se odnosi na prvonavedeni tim u listi za klađenje, a znak „2“ na drugonavedeni tim.

“Dvoznaci” su znaci koji istovremeno označavaju dva rezultata: znak “1 ili X” označava pobjedu domaćeg tima ili neriješen rezultat, znak “1 ili 2” označava pobjedu domaćeg ili gostujućeg tima i znak “X ili 2” označava neriješen rezultat ili pobjedu gostujućeg tima.

Za određene vrste klađenja mogu da se koriste i brojne oznake od «0» do «9», slovne oznake «M» ili »V» ili kombinacije ovih oznaka, na način kako to priređivač navodi u listi programa sportskih događaja.

“Kombinaciju” čini niz znakova za klađenje iz stava 1., 2., 3. i 4. ovog člana.

Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju kreće se između minimalnog i maksimalnog broja sportskih događaja koje je priređivač odredio za klađenje, od ukupnog broja ponuđenih sportskih događaja sa liste sportskih događaja za klađenje, a koje je učesnik izabrao.

“Sistem” je skup više pojedinačnih kombinacija na jednom tiketu, koji omogućava učesniku u klađenju uplatu na jednom umjesto na više tiketa, gdje je moguće ostvariti dobitak čak i ako nisu pogođeni svi događaji, npr. ”sistem 3 od 5″- potrebno je pogoditi minimalno 3 događaja da bi ostvarili jednu dobitnu kombinaciju. Igrač ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao barem jednu od kombinacija na listiću.

Jedan par se ne može odigrati dva puta u istoj kombinaciji, osim ako se specijalno ne naglasi posebnim pravilima.

“Fiks” je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njome označi određen događaj koji će učestvovati u svim kombinacijama koje je igrač odabrao.

Član 9.

“Kvota” je decimalni broj koji unaprijed određuje priređivač za svaki sportski događaj koji je predmet klađenja i služi za izračunavanje visine dobitka.

Kvota može biti određena za svaki sportski događaj posebno, kao dio jedne kombinacije, ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve sportske događaje koji čine tu kombinaciju.

U slučaju da su kvote određene za svaki sportski događaj posebno, kvota kombinacije dobija se množenjem kvota svih pojedinačnih sportskih događaja.

Priređivač zadržava pravo da promijeni kvote objavljene u programu sportskih događaja i da promjenu objavi na uplatno-isplatnom mjestu.

Prilikom izračunavanja dobitka uzimaju se u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja i ispisane na tiketu igraču.

Važeća kvota za klađenje, kao i za klađenje na događaj u toku (live bet) je isključivo ona koja se nalazi na uplaćenom tiketu za klađenje.

 

 

Član 10.

“Množilac učešća” je broj kojim učesnik uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri, odnosno koliko će se puta uvećavati njegov eventualni dobitak.

Član 11.

“Hendikep” je prednost u golovima (poenima, procentima ili drugim veličinama koje su u vezi sa događajem koji je predmet klađenja) koju priređivač unaprijed daje nekom učesniku sa liste programa sportskih događaja za klađenje.

Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, ili poena označenih kao hendikep dodaju i golovi, ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep.

Član 12.

“Dupla šansa” je korišćenje dvoznaka kod prognoziranja konačnog ishoda, čime se ne povećava broj odigranih kombinacija, a za koju se daje posebna kvota u listi programa sportskih događaja.

Član 13.

“Miks” predstavlja kombinaciju dva ili više različitih sportskih događaja iz člana 6. ovih pravila, ukoliko su ispunjeni minimalni uslovi za kombinacije igara koje priređivač navodi u listi programa sportskih događaja.

Član 14.

Benefit je posebna pogodnost kojom se omogućava isplata dobitka i u slučaju da nisu pogođeni svi ishodi sportskih događaja koje je igrač odabrao. Priređivač zadržava pravo da igračima dodijeli benefite, u zavisnosti od postavljenih uslova koje treba da ispune na tiketu (benefit na jedan promašen par na tiketu, benefit na dobitan tiket, benefit za pojedine vrste klađenja i sl.). Priređivač se obavezuje da će svaki benefit koji je trenutno aktuelan biti javno istaknut i vidljiv igračima.

Član 15.

Dobitna kombinacija je ona kombinacija za koju su tačno pogođeni svi ishodi sportskih događaja koje je igrač odabrao.

Član 16.

Minimalna pojedinačna cijena kombinacije za klađenje iznosi 0,01 KM.

Minimalni iznos koji igrač može uplatiti za klađenje iznosi 0,50 KM.

Minimalni iznos koji igrač može uplatiti za live klađenje iznosi 2,00 KM

Minimalni iznos koji igrač može uplatiti za klađenje i live klađenje po opkladi za jedan meč na tiketu (singl) iznosi 2,00 KM.

Maksimalni iznos za isplatu dobitka igraču po opkladi za klađenje i uživo klađenje iznosi 1.000.000,00 KM

Maksimalni iznos dobitka po jednom uplaćenom tiketu za klađenje, a u odnosu na broj sportskih događaja (parova) koji su predmet klađenja su 250.000,00 KM za tikete koji sadrže od 1 do 29 parova i 1.000.000,00 KM za tikete koji sadrže 30 i više parova.

Priređivač zadržava pravo promjene iznosa minimalne pojedinačne cijene za kombinaciju, minimalnog iznosa za klađenje i maksimalnog iznosa za isplatu dobitka.Uplatni tiket sadrži: identifikacioni broj tiketa, vrijeme i mjesto uplate, predmet klađenja i jasno definisanu igru, šifru svakog meča, termin odigravanja svakog meča na tiketu, kvotu za određeni događaj, visinu uplate, kao i visinu potencijalnog dobitka, osim u slučaju da se radi o tiketu sa većim brojem kombinacija.

Član 17.

Iznos dobitnog fonda kod klađenja predstavlja zbir svih dobitaka učesnika u klađenju, i on nije unaprijed određen i ne zavisi od primljenih uplata za učešće u konkretnom kolu klađenja.

II POSTUPAK I USLOVI KLAĐENJA

Član 18.

Uplate za klađenje primaju se na uplatno-isplatnim mjestima kladionice koja su obilježena posebnom oznakom koju izdaje Ministarstvo finansija Republike Srpske – Republička uprava za igre na sreću.

Priređivač garantuje svojom imovinom isplatu svih dobitaka.

Član 19.

Učesnici u klađenju – igrači popunjavaju tikete koje izdaje priređivač, tako što obilježavaju sportske događaje na koje se klade znakovima iz člana 8. ovih pravila, pri čemu su igrači obavezni da se pridržavaju i objašnjenja koja se nalaze na listi programa sportskih događaja za klađenje.

Igrač je dužan da za svako klađenje označi vrstu igre i šifre sportskih događaja na koje se kladi. U suprotnom, klađenje nije važeće, i priređivač ga neće prihvatiti.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, djelimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje igraču.

Kad prihvati klađenje, priređivač prima uplatu i igraču vraća ovjerenu potvrdu o učešću u igri klađenja – tiket koji sadrži: identifikacioni broj tiketa, vrijeme i mjesto uplate, predmet klađenja i jasno definisanu igru, šifru svakog meča, termin odigravanja svakog meča na tiketu, kvotu za određeni događaj, visinu uplate, kao i visinu potencijalnog dobitka, osim u slučaju da se radi o tiketu sa većim brojem kombinacija, a koji predstavlja dokaz o učešću igrača u klađenju na osnovu kojeg igrač kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dobitka.

Brzzi tiket ubrzava proces sastavljanja i uplate tiketa. Posjetom na veb sajt priređivača, igrač ima mogućnost da sastavi željeni tiket, a zatim da opcijom “Brzzi tiket” dobije jedinstvenu šifru, samo za taj tiket. Sa tom šifrom može da, umjesto popunjavanja listića sa svakom pojedinačnom šifrom za svaki meč koji želi da odigra, jednostavnim diktiranjem operateru na šalteru uplatno-isplatnog mjesta dobijene jedinstvene šifre uplati željeni tiket.

 

 

Član 20.

Priređivač prije početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Igrači su dužni da poštuju minimum i maksimum broja sportskih događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to priređivač objavio u programu sportskih događaja za konkretno kolo klađenja.

Član 21.

Ukoliko igrač ustanovi da klađenje, od strane priređivača, nije ovjereno u skladu sa njegovim zahtjevom, tada igrač ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje nakon izvršene uplate, najkasnije u roku do 5 (pet) minuta nakon završetka ovjeravanja klađenja, a prije početka odigravanja sportskog događaja.

Storniranje tiketa kod klađenja na događaj u toku je dozvoljeno u roku od 10 sekundi od vremena koje stoji na tiketu, pod uslovom da od vremena kucanja tiketa (koje stoji na tiketu) pa do trenutka zahtjeva za storniranje nije došlo do promjene kvota ili obustavljanja uplate na podigri koja se nalazi na tiketu.

Ukoliko dođe do storniranja tiketa pod uslovima iz prethodnih stavova ovog člana, iznos uplate se vraća igraču.

Član 22.

Igraču je zabranjeno da se u jednoj kombinaciji kladi više puta na isti sportski događaj, osim ukoliko to priređivač nije izričito odobrio u programu rasporeda sportskih događaja.

Igrači svoje opklade uplaćuju pojedinačno. Priređivač zadržava pravo da identične opklade od grupe igrača proglasi nevažećim, čak i nakon objave zvaničnih rezultata u slučaju opravdane sumnje da je klađenje izvršeno protivno osnovnom pravilu igara na sreću da rezultat igre isključivo ili pretežno zavisi od slučaja ili nekog budućeg neizvjesnog događaja u igri.

Ovo pravo iz prethodnog stava ovog člana priređivač zadržava sve dok se ne dokaže suprotno.

Član 23.

Igrač je dužan da čitko popuni tiket i preda ga na ovjeru priređivaču 15 minuta do početka prvog sportskog događaja na koji se učesnik kladi, osim ako priređivač nije odredio drugačije. Priređivač ima pravo da za svaku igru i svaki događaj promijeni vrijeme do kada prima opkladu. Ovo ne važi za klađenje na događaj u toku, kao ni za klađenje u pauzi meča. Za klađenje na događaj u toku, opklade se primaju tokom trajanja meča. Za klađenje u pauzi meča opklade se primaju u toku pauze.

U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na sportske događaje koji su već počeli ili su već završeni, priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim, pa se za taj događaj računa kvota 1,00 (jedan), osim ukoliko to ovim pravilima nije drugačije određeno. Ovo se ne odnosi na klađenje na događaj u toku i klađenje u pauzi. Kod klađenja na događaj u toku svaka opklada nakon objave rezultata smatra se nevažećom i za taj događaj računa se kvota 1,00 (jedan). Kod klađenja u pauzi, ako se izvršila nakon završetka pauze, opklada se proglašava nevažećom i za taj događaj računa se kvota 1,00 (jedan).

Član 24.

Po završetku sportskih i drugih događaja koji su bili predmet klađenja, priređivač u roku od 24 časa objavljuje prikaz izvještaja o rezultatima tih događaja koji su bili u programu događaja za klađenje, na osnovu zvaničnih izvještaja koje službeno objavljuje organizator sportskog ili drugog takmičenja (nacionalna ili internacionalna udruženja, liga, kup i sl.) koji su jedino mjerodavni.

Rezultatmjerodavan  za klađenje je onaj koji je postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja, osim ukoliko nije drugačije naglašeno. Produžeci i penali (jedanaesterci, sedmerci, slobodna bacanja i slično, kao i eventualne administrativne promjene rezultata  (službeni rezultat, diskvalifikacije i slično) ne smatraju se regularnim tokom utakmice ili takmičenja i ne utiču na rezultat mjerodavan za klađenje..

Za klađenja na događaj u toku u teniskim mečevima koji se igraju na dva dobijena seta, treći set se računa kao jedan gem, ukoliko se isti igra kao taj-brejk.

Za klađenje prije početka meča kao i za klađenje na događaj u toku, ponuda kvota prilagođena je dužini trajanja meča, tako da su sve opklade važeće samo ako se fudbalski meč odigrao standardno 2 x 45 minuta ili skraćeno 2 x 40 minuta (neke prijateljske utakmice, mečevi između mlađih kategorija i slično). U svim ostalim slučajevima (ako je poluvrijeme fudbalskog meča trajalo 35 minuta, ili je meč odigran 3 x 30 min i slično) opklade se smatraju nevažećim i računa se kvota 1.

Član 25.

Ukoliko se dogodi da se opklada iz bilo kog razloga izvršila nakon početka meča, ona se proglašava nevažećom, kvota 1,00 (jedan). Ovo se ne odnosi na klađenje na događaj u toku i klađenje u pauzi. Kod klađenja na događaj u toku svaka opklada nakon objave rezultata smatra se nevažećom, kvota 1,00 (jedan). Kod klađenja u pauzi, ako se izvršila nakon završetka pauze, opklada se proglašava nevažećom, kvota 1,00 (jedan).

Član 26.

U slučaju promjene termina odigravanja meča, postignuti rezultat se smatra važećim ukoliko je meč odigran u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje.

U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u  roku od 50 sati  iz stava 1. ovog člana, za događaj iz tog sportskog takmičenja računa se kvota 1,00 (jedan).

U slučaju prekida sportskog događaja kod klađenja na događaj u toku, bilo kad tokom meča, sve opklade na događaj u toku čiji se ishod realizovao do trenutka prekida ostaju važeće.

Kod opklada na događaj u toku ako se sportski događaj prekine i do njegovog nastavka dođe u roku od 12 sati (12 sati od trenutka kad je sportski dogadjaj prvobitno krenuo), sve opklade uplaćene za vrijeme njegovog trajanja prije prekida koje nisu realizovane važe i u nastavljenom terminu.

Ukoliko dođe do prekida meča prije službenog kraja i njegovog neodigravanja u roku od 50 sati, to da li se opklada smatra važećom ili ne zavisi od sporta.

Sportovi koji se mogu podijeliti u dva poluvremena (fudbal, košarka, rukomet, vatrpolo, ragbi i slično):

 • u slučaju prekida meča u prvom poluvremenu, računa će se kvota 1,00 na sve tipove klađenja.
 • ako se meč prekine nakon završetka prvog poluvremena, a prije početka drugog poluvremena, za opklade koje su se do tada ostvarile rezultat u trenutku prekida se računa za sve tipove klađenja, odnosno tiketi u tom slučaju mogu biti dobitni (tiketi koji se nedvosmisleno mogu obraditi kao dobitni) ili gubitni (tiketi koji se nedvosmisleno mogu obraditi kao gubitni), a za opklade koje se nisu ostvarile proglašava se kvota 1,00.
 • ukoliko se meč prekine nakon početka drugog poluvremena, rezultat u trenutku prekida je konačan i važeći je za sve vrste igara.

Sportovi koji imaju unaprijed poznato vrijeme trajanja meča i koji se sastoje od tri trećine: (Hokej i slično):

 • ako se meč prekine u toku prve 2 trećine, opklade se proglašavaju nevažećim za sve vrste igara.
 • ako se meč prekine po završetku druge trećine, a prije početka treće trećine, kao i bilo kada u trećoj trećini, rezultat u trentuku prekida je važeći za sve vrste igara.

Kolektivni sportovi koji nemaju unaprijed poznato vrijeme trajanja a pobjednik je onaj koji prvi osvoji tri seta (odbojka i slično): ukoliko su završena 3 seta postignuti rezultat važi za sve vrste igara, u suprotnom opklade se smatraju nevažećim i računa se kvota 1,00.

Tenis: ukoliko dođe do predaje meča računa se kvota 1,00 za sve vrste igara bez obzira u kom setu je meč predat. Ukoliko dođe do predaje prije početka meča važi kvota 1,00. Za teniske mečeve ne važi pravilo kvote 1,00, ukoliko se meč ne završi u roku od 50 sati.

Bejzbol: ukoliko dođe do prekida meča iz bilo kog razloga i ne nastavljanja do kraja kladioničarskog dana, računa se kvota 1,00 za sve vrste igara.

Ako se sportski događaj prekine u slučaju klađenja na događaj u toku i do njegovog nastavka ne dođe u roku od 12 sati (12 sati od trenutka kada je sportski događaj prvobitno krenuo), sve opklade koje su uplaćene za vrijeme trajanja događaja u toku a nisu realizovane, smatraju se nevažećim i za njih važi kvota 1,00.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, ako se teniski meč prekine u slučaju klađenja na događaj u toku, i do njegovog nastavka ne dođe u roku od 24 sata od trenutka prekida, sve opklade koje su uplaćene za vreme trajanja dogadjaja u toku, pre prekida, a nisu realizovane, smatraju se nevažećim i za njih važi kvota 1,00.

Član 27.

Za sva klađenja koja su primljena, a odigrana su na tim ili igrača koji je iz bilo kog razloga ispao ili odustao od daljnjeg takmičenja, smatra se da nisu dobitna i računa se kvota 1,00 (jedan), osim ukoliko se drugačije ne navodi u listi programa sportskih događaja.

Kod ponuda u igrama „Košarka-igrači“ i „Dueli igrača“ u obzir se uzimaju i eventualni produžeci, a ukoliko košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju, sve opklade se proglašavaju nevažećim i za njih važi kvota 1,00 (smatra se da košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju ukoliko je sjedio na klupi cijelu utakmicu i uopšte nije ulazio u igru).

Pravila za igru „Ukupno golova u ligama“:

 • ova igra ne može se vezivati sa ostalom ponudom iz liste;
 • dozvoljeno je igranje u singlu i međusobno vezivanje;
 • u slučaju neodigravanja jedne utakmice, računa se da su na njoj pala tačno dva gola, da su oba postignuta u drugom poluvremenu, odnosno da je domaćin postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu i da je gost postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu;
 • u slučaju neodigravanja više od jedne utakmice iz neke lige, koeficijent za tu ligu je 1,00;
 • u slučajevima prekida utakmice iz neke lige primjenjuju se pravila koja se odnose na prekinute fudbalske utakmice;
 • ako je meč prekinut prije završetka prvog poluvremena, računa se da je meč odložen, odnosno da su pala tačno dva gola na utakmici (bez obzira na rezultat u trenutku prekida), kao i da su oba gola postignuta u drugom poluvremenu, odnosno da je domaćin postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu i da je gost postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu;
 • ako je meč prekinut poslije završetka prvog poluvremena, računa se broj golova postignut do trenutka prekida;
 • broj mečeva u jednoj ligi i njihovi termini odigravanja važe za mečeve koji su dati u listi;
 • ako je ponuda za Ukupno golova u ligi za neku ligu identična s ponudom u listi u broju utakmica iz te lige i u terminima, a naknadno dođe do promjene broja utakmica iz te lige ili termina, inicijalna ponuda važi.

Član 28.

Ako igrač s nevažećim sportskim događajem ispunjava uslov o minimalnom broju sportskih događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija je važeća, a za nevažeći sportski događaj računa se kvota 1,00 (jedan).

Ukoliko se dogodi da je ishod klađenja unaprijed poznat, priređivač takvo klađenje proglašava nevažećim.

Priređivač ima pravo u slučaju greške vezane za vrijeme ili mjesto održavanja događaja ili greške u kvoti objavljene u biltenu usljed štamparske ili neke druge greške da događaj proglasi nevažećim.

Ukoliko se sportski događaj koji je predmet klađenja održava na neutralnom terenu, priređivač nije dužan da u ponudi za klađenje navede tačno mjesto održavanja događaja.

III NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA

Član 29.

Isplata dobitaka vrši se na uplatno-isplatnom mjestu kladionice po završetku svih sportskih događaja, a na osnovu zvaničnih rezultata sportskih događaja koje je utvrdio i objavio priređivač.

Član 30.

Prilikom isplate dobitaka, igrač predaje priređivaču potvrdu o učešću u igri (tiket), koja sadrži dobitnu kombinaciju.

Kombinacija je dobitna ukoliko su tačno pogođeni ishodi svih sportskih događaja od kojih se ona sastoji.

Član 31.

Iznos dobitka jednak je vrijednosti cijene kombinacije pomnožene proizvodom svih kvota za tu kombinaciju.

Izuzetno od načina utvrđivanja iznosa dobitka iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka ne može da premaši maksimalan iznos dobitka definisan u članu 17. ovih pravila.

Član 32.

U slučaju gubitka potvrde o učešću u igri ili njenog oštećenja u mjeri da nije moguće pouzdano utvrditi vjerodostojnost klađenja, priređivač će odbiti da izvrši isplatu dobitka.

Ukoliko priređivač ocijeni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko djelovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka u skladu sa odredbama člana 23. stav 2. i 3. ovog Pravilnika.

Član 33.

Igrač ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja o rezultatima događaja, uloži pismeni prigovor priređivaču, ukoliko smatra da priređivač nije pravilno ustanovio dobitak.

Ako priređivač utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da, u roku od 30 dana po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka igraču.

Član 34.

Isplata novčanih dobitaka u klađenju zastarijeva u roku od 60 dana od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja o rezultatima sportskog događaja za određeno kolo.

Član 35.

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19) porez na dobitke od igara na sreću plaća se i na dobitke od kladioničkih igara, a obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak.

Osnovica poreza na dobitke od kladioničkih igara je iznos pojedinačne isplate dobitaka umanjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je ostvaren dobitak.

Porez na dobitke od igara na sreću plaća se prema sljedećim stopama:

 • 10% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 1.000 KM i jednak ili manji od 10.000 KM,
 • 15% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 10.000 KM i jednak ili manji od 50.000 KM,
 • 20% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 50.000 KM i jednak ili manji od 100.000 KM i
 • 30% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost iznad 100.000 KM.

 

IV POSLOVNA TAJNA

Član 36.

Zaposleni na uplatno-isplatnim mjestima kladionice dužni su da sljedeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:

 • igračima (broju posjeta, potrošenom ili dobijenom novcu i sl.);
 • finansijskom rezultatu poslovanja kladionice;
 • zaposlenima u kladionici.

Podatke iz stava 1. ovog čana priređivač može saopštiti trećim licima samo na način predviđen zakonom.

Član 37.

Priređivač vodi evidenciju o igračima koji su ostvarili dobitak na način koji propisuje Republička Uprava za igre na sreću.

V PONAŠANJE U KLADIONICI

Član 38.

Priređivač se stara o održavanju reda i zaštiti učesnika na uplatno-isplatnom mjestu kladionice.

Igrači na uplatno-isplatnom mjestu su dužni da se ponašaju pristojno i da druge učesnike ne ometaju u igri.

Licima mlađim od 18 godina nije dozvoljen ulaz u kladionice ovog društva i učešće u igrama klađenja.

Učesnicima koji se ne pridržavaju ovih pravila, priređivač može zabraniti učešće u klađenju i pristup uplatno-isplatnom mjestu kladionice.

Član 39.

Zaposlenima u kladionici, odnosno uplatno-isplatnom mjestu kladionice zabranjeno je da učestvuju u klađenju, da novčano pomažu igrače ili da zajedno sa njima učestvuju u klađenju.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ova pravila će biti istaknuta na svim uplatno-isplatnim mjestima priređivača, čime će postati javno objavljena i dostupna svim učesnicima u klađenju.

Član 41.

Za rješavanje sporova između učesnika nadležan je sud u Banjoj Luci.

Član 42.

Ova pravila se primjenjuju po dobijanju Rješenja/saglasnosti Republičke uprave za igre na sreću Republike Srpske i važe u poslovnim jedinicama na teritoriji Republike Srpske.

 

Banja Luka, 26.03.2021. godine

 

Direktor

Zoran Šuput

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.