Mozzart HELP

Politika privatnosti

ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA 

Lični podaci

Priređivač se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o igračima i njihovim evidencionim računima isključivo u svrhu učestvovanja igrača u igrama na sreću kod priređivača. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, te ovim Pravilima. Priređivač će preduzimati trajne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmjena ili pristupa. Na zahtjev priređivača u svrhu provjere identiteta ili punoljetnosti igrač je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.

Priređivač zadržava pravo da otkrije lične informacije i podatke sa određenog korisničkog naloga u skladu sa članom 13. i članom 95. stav 8. Zakona o igrama na sreću.

Lozinka

Igrač se obavezuje da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu, nepoznata je i nedostupna priređivaču, te igrač sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe.

 

Na ovom linku možete preuzeti pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.