Mozzart HELP

Šta je Bonus kvota?

Republika Srpska (mozzartbet.ba)

Federacija BiH (mozzart.ba)

Omogućen vam je izbor iz tri grupe mečeva: bonus 4bonus 6 i bonus 8a u svakoj od ovih grupa se nalaze mečevi sa znatno uvećanim kvotama.

*Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe bonus 4.

*Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe bonus 4), možete da dodate jedan meč iz grupe bonus 6.

*Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe bonus 8. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe bonus 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe bonus 6.


Bonus kvota
 se može kombinovati sa svim igrama, sistemima i bez minimalnog ograničenja u kvotama. Dakle, ukoliko odigrate bilo koja četiri tipa iz standarne ponude, stičete uslov i za jedan meč sa pojačanom kvotom iz grupe Bonus 4.

Mečevi iz ovih grupa se ne broje kada se utvrđuje bonus na dužinu tiketa. Dakle, ako imate 12 parova na tiketu i tri meča Bonus kvote (iz svake grupe po jedan), ti mečevi se ne računaju za bonus na dužinu tiketa i bonus na dužinu tiketa koji će važiti je bonus za devet parova (12 – 3 bonus para = 9 parova na koji se računa bonus za dužinu tiketa).

Primjeri BONUS KVOTE na sistemskim tiketima:

1. Ako odigrate sistem 5/12, ispunili ste uslov za jedan bonus par iz grupe bonus 4  Bonus kvote.

2. Ako odigrate sistem 7/12, ispunili ste uslov za jedan bonus par iz grupe bonus 4 i jedan bonus par iz grupe 6 Bonus kvote.

3. Ako odigrate sistem 9/12, ispunili ste uslov za jedan bonus par iz grupe bonus 4, jedan bonus par iz grupe 6 i jedan bonus par iz grupe 8 Bonus kvote.

Od broja traženih pogodaka (prvi deo sistema, u ovim primerima 5, 7 i 9) zavisi koliko mečeva može da se doda iz Bonus kvote.

ISKORISTI BONUS KVOTU!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.