Isplata novca u poslovnicama – rezervacija sredstava