Zašto je vrijeme utakmice pomjereno za sat vremena?

Vremena utakmica se prikazuju u odnosu na Vaše lokalno vrijeme. Provjerite da li Vam je ispravno unijeta vremenska zona.

Uputstvo za podešavanje vremena za Windows XP

  1. Postavite kursor iznad sata u donjem desnom uglu ekrana i pritisnete desni klik na mišu

U dobijenom meniju kao na slici odaberite Adjust Date/Time

Kliknite na Time zone

Provjerite da li Vam je vremenska zona podešena na GMT +1