Onlajn tiket je poslat na verifikaciju, gdje mogu ga da nađem?

Vaš onlajn tiket koji je poslat na verifikaciju možete pronaći pod opcijom MOJ NALOG.

Postoje četiri mogućnosti:

  • ukoliko tiket čeka na verifikaciju, on je u statusu „čeka verifikaciju” i ima narandžastu ikonicu – tiket se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko je tiket prihvaćen, on je automatski prebačen u status „aktivan” i ima plavu ikonicu – tiket se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko je potrebno da Vi prihvatite nove uslove na tiketu, cijeli red s njim je obilježen narandžastom bojom – tiket se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko tiket nije prošao verifikaciju, on je statusu „odbijen” i ima sivu ikonicu – tiket se nalazi u dijelu „svi”