Promjena istekle lozinke

Ponekad se kao mjera predostrožnosti traži od korisnika da promjeni lozinku. Najčešće će to biti slučaj kada korisnik nije mijenjao lozinku duži period.