Šta je hendikep?

 „Hendikep“ je prednost u golovima (koševima, poenima, procentima ili drugim veličinama koje su u vezi s događajem koji je predmet klađenja) za sportski događaj koja je unapred određena i predstavljena igraču u ponudi kladionice.

Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, koševa ili poena označenih kao hendikep dodaju i golovi, koševi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep.

Primjer

Uniks – Sijena 83:85, hendikep +3,5

U ovom slučaju za igru konačan ishod u okviru koje je i ponuđena kvota, dobitan je ishod 1.

Kada bi se uzeo u obzir hendikep, rezultat bi bio Uniks – Sijena 86,5:85.