• Dozvoljeno je igranje u singlu i međusobno vezivanje.
  • Može se vezivati sa ostalom ponudom iz liste, osim sa utakmicama koje čine ligu.
  • U slučaju neodigravanja jedne utakmice, racuna se da su na njoj pala tacno dva gola, da su oba postignuta u drugom poluvremenu, odnosno da je domaćin postigao tacno jedan gol u drugom poluvremenu i da je gost postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu.
  • U slučaju neodigravanja više od jedne utakmice iz neke lige, koeficijent za tu ligu je 1,00.
  • U slučajevima prekida utakmice iz neke lige primenjuju se opšta pravila SK „Mozzart” koja se odnose na prekinute fudbalske utakmice.
  • Ako je meč prekinut pre završetka prvog poluvremena, računa se da je mec odložen, odnosno da su pala tačno dva gola na utakmici (bez obzira na trenutni rezultat u trenutku prekida, kao i da su oba gola postignuta u drugom poluvremenu, odnosno da je domaćin postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu i da je gost postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu).
  • Ako je meč prekinut posle završetka prvog poluvremena, računa se broj golova postignut do trenutka prekida.
  • Broj mečeva u jednoj ligi i njihovi termini odigravanja važe za mečeve koji su dati u listi. Ako se ponuda za Ukupno golova u ligi razlikuje od one u listi u broju utakmica ili u terminima, računa se koeficijent 1,00.
  • Ako je ponuda za Ukupno golova u ligi za neku ligu identična s ponudom u listi u broju utakmica iz te lige i u terminima, a naknadno dođe do promene broja utakmica iz te lige ili termina, inicijalna ponuda važi.