Da li ću dobijati neželjene (spam) poruke?

Neželjene poruke nećete dobijati, jer su Mozzartu Vaši podaci veoma bitni i ne dijele se sa trećim licima bez Vaše izričite saglasnosti.