Da li mogu da imam dvije kartice?

Svaki igrač može da ima samo jednu karticu. Kako bi se spriječilo izdavanje više kartica istoj osobi, ona se vezuje za jedinstveni matični broj građanina (JMBG).