Kako da napravim sistemski tiket putem Android aplikacije?

Moguće je napraviti sistemske tikete putem Android aplikacije. Nakon logovanja i izbora parova, kliknuti na sistemski tiket: 

Zatim odaberite sistem koji želite

Unesite željenu sumu i kliknite na Uplati tiket.